roplesdefruk

SMS dla jednostek publicznych.


prawoZamówienia publiczne – element finansów publicznych obejmujący szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych. Na gruncie prawa polskiego zasady udzielania zamówień publicznych są sprecyzowane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164). Stanowi ona implementację do prawa polskiego przepisów odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej, w szczególności 2004/18/WE, 2004/17/WE, 89/665/EWG i 92/13/EWG. Do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych przy zakupie naszych Szybkich Mobilnych Scen są zobowiązane w szczególności podmioty sektora finansów publicznych, a także m.in. inne podmioty o podobnym charakterze lub kontrolowane w określony sposób przez jednostki sektora finansów publicznych, jeśli nabywają nasze SMS.

Więcej informacji na 
temat PZP znajdziesz na:

bcf4ee1d

Kliknij obraz!


 SIWZ  / terminy realizacji


Typ sceny SMS: A-3

 • procedura –  do 30 000 euro
 • termin realizacji –  90 dni
 • przykładowy SIWZ  –  PDFTyp sceny SMS: Q-5

 • procedura –  pow. 30 000 euro
 • termin realizacji –  90 dni
 • przykładowy SIWZ  –  PDFTyp sceny SMS: R-6

 • procedura –  pow. 30 000 euro
 • termin realizacji –  120 dni
 • przykładowy OPIS  –  PDFTyp sceny SMS: S-8

 • procedura –  pow. 30 000 euro
 • termin realizacji –  150 dni
 • PREMIERA WKRÓTCE

pdf


 


REFERENCJE

NASI KLIENCI Z SEKTORA PUBLICZNEGO


Typ sceny SMS: Q-5

Procedura – zam. do 30 000 euro
Termin realizacji – 2017 rok

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
krosno


Typ sceny SMS: Q-5

Procedura – zam. do 30 000 euro
Termin realizacji – 2016 rok

Gminny Zespół Instytucji Kultury

koźmin